Endret: 3 jan 2019     Opprettet: 2 jan 2019

Tillegg årsmøte 2017 sak 5 b

Dokumentasjon ang valg av styreleder

På årsmøtet 2017 ble det etterlyst dokumentasjon ang valg av styreleder. Det er ikke tillatt å utpeke en bestemt styreleder, årsmøtet skal ha anledning til å velge styre og styreleder på årsmøtet. Se vedlegg for henvisninger 

 

Mvh

Styret

 

Utdrag fra eierseksjonsloven ang styrets sammensetning

 

Utdrag fra Eierseksjonsloven kommentarutgave