2 des 2019

Info fra styret

Styret ønsker å informere om hvilke saker vi jobber vi med på styremøtene slik at alle har mulighet til å følge med

Svaneveien Sameielag har i 2019 har sluttført maling av de siste husene, nå er det omlag 10 år til neste runde. I mellomtiden vil vi vurdere en runde med husvask om ca 5 år slik at husene holder seg pene.

Vi har i forbindelse med asfaltering fått EF drift til å lage ny støttemur ved Svaneveien 17. Årsaken er at gata fikk ett vesentlig løft med ny asfalt og kantstein, og det ville bli mye penere å få rustet opp støttemuren som ikke var helt på stell.

Vi oppdaget tidligere i høst at en del pipehatter har blåst av, det ble først oppdaget i Grågåsveien 6 og Svaneveien 10. Vi tok en opptelling og det viste seg det var en del pipehatter som var borte, noen ligger skjevt og er på vei ned. For å forhindre at flere faller ned, og i verste fall skader noen, må vi utbedre dette dette ganske kjapt. Styret har hentet inn 4 anbud fra blikkenslagere, og nå er vi straks i gang med å bytte alle pipehattene med nye i rustfritt stål. Vi setter også på en bue slik at regnvann ikke kommer inn pipeløpte. Hvis man ser ved feie-lukene i kjelleren vil man se at det er svart på gulvet, det er regnvann som har kommet inn. Blikkenslageren kommer til å gå opp via balkongene våre, så om dere ser noen med stige så er det blikkenslageren :-)

Når det gjelder el-bil lading så har vi nå fått inn noen anbud, og styret får hjelp av El-bil foreningen til å vurdere disse. Utfordringen er å få beste og riktigste oppsettet for oss, og det er en utfordring da alle leverer egne systemer. Vi tar sikte på 8 plasser, evt. 4 denne gangen og gjør klart for resterende 4 på ett senere tidspunkt. Dette vil det bli redegjort for på årsmøtet

Ved Svaneveien 6 er det satt opp en port i gjerdet inn til skolen, denne porten ønsker ikke Svaneveien 6 og 8 pga kraftig økning av gjennomgang til skolen. Vi jobber med å få stengt denne.

Vi jobber også for fullt med reseksjonering (gjelder de som har bygget ut) og endring av husleie for de som har bygget ut, og oppdatering av vedtekter. Endring av vedtektene vil vi ha klart til årsmøtet.

Dette er en del av sakene som vi jobber med for tiden, og kommer med oppdatering etter neste styremøte :-)

 

Mvh 

Styret Svaneveien sameielag