2 okt 2019

Endring i hentetider for avfall

Renovasjonsetaten setter i gang med nye hentetider for avfall

Renovasjonsetaten er i gang med nye hentetider, se link for nye dager :-)

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-hentes-avfallet/?sid=&street=svaneveien+

 

Mvh

 

Styret