24 okt 2018

Elbil lading

Med tiden har det blitt fler som har behov for å lade elbil, og det medfører en del utfordringer. Styret ser det nødvendig å informere om lover og regler vedrørende lading av elbil.

Først av alt så må en bruke vegg kontakt som er tilpasset iht. NEK-400 fra 1 januar 2014.

Dvs at skal man lade el-biler må det være egen 10 Ampers kurs med jordfeilbryter type B, ett dedikert uttak pr. kurs til lading, og overspenningsvern må være montert i fordelingen.

Skjøteledning skal under ingen omstendigheter brukes pga. faren for varmegang og brann.

Dette er regler satt opp av DSB og er satt for å unngå brann som kan oppstå ved lading av el-bil. Lading av elbil er en kontinuerlige belastningen på strømanlegget, og det kan begynne å brenne på grunn av overbelastning og varmegang

Å lade elbil er en bruksendring av anleggets forutsatte bruk, som betyr stor endring i strømbruk og belastning av strømnettet. Gjør man endringer i bruken som huset var bygget for uten å ta nødvendige forholdsregler kan det få konsekvenser, for eksempel ved brann.

Det betyr at man endrer bruken som huset var bygget for, og det kan få konsekvenser for eksempel med forsikringen hvis det oppstår brann.

Styret har satt i gang å innhente tilbud på å sette å stasjoner for el-bil lading, dette vil overveiende sannsynlig bli presentert på årsmøtet.